آزمون آنلاین فصل سوم کتاب روحیه انقلابی ، نهضت علمی ، مدیریت جهادی در بیانیه گام دوم

به منظور آمادگی (اعضای شرکت‌کننده درنشست سالیانه) و همچنین تعمیق مطالب نشست پانزدهم در سال ۱۳۹۹، مسابقه کتابخوانی از ویژه نامه نشست برگزار می گردد. ویژه نامه نشست تحت عنوان «روحیه انقلابی، نهضت علمی و مدیریت جهادی در گام دوم انقلاب» تهیه شده است که سه فصل این کتاب موضوع ...

بیشتر بخوانید »

آزمون آنلاین فصل دوم کتاب روحیه انقلابی ، نهضت علمی ، مدیریت جهادی در بیانیه گام دوم

به اطلاع اعضای محترم می رساند به منظور آمادگی (اعضای شرکت‌کننده درنشست سالیانه) و همچنین تعمیق مطالب نشست پانزدهم در سال ۱۳۹۹، مسابقه کتابخوانی از ویژه نامه نشست برگزار می گردد. ویژه نامه نشست تحت عنوان «روحیه انقلابی، نهضت علمی و مدیریت جهادی در گام دوم انقلاب» تهیه شده است ...

بیشتر بخوانید »

آزمون کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی

طرح مطالعاتی طهور اندیشه یک سیر مطالعاتی نظام‌مند با انتخاب کتب مناسب و آشنایی با محورهای اساسی نظامات فکری و معرفی حق و باطل در حوزه‌های مختلف می باشد. هدف اصلی این طرح ارتقا گروه های مرجع مرتبط با ستاد فرهنگی فجر انقلاب اسلامی است در این طرح با شناخت ...

بیشتر بخوانید »

آزمون کتاب خانواده متعادل

طرح مطالعاتی طهور اندیشه یک سیر مطالعاتی نظام‌مند با انتخاب کتب مناسب و آشنایی با محورهای اساسی نظامات فکری و معرفی حق و باطل در حوزه‌های مختلف می باشد. هدف اصلی این طرح ارتقا گروه های مرجع مرتبط با ستاد فرهنگی فجر انقلاب اسلامی است در این طرح با شناخت ...

بیشتر بخوانید »

آزمون کتاب عرصه های عدالت

طرح مطالعاتی طهور اندیشه یک سیر مطالعاتی نظام‌مند با انتخاب کتب مناسب و آشنایی با محورهای اساسی نظامات فکری و معرفی حق و باطل در حوزه‌های مختلف می باشد. هدف اصلی این طرح ارتقا گروه های مرجع مرتبط با ستاد فرهنگی فجر انقلاب اسلامی است در این طرح با شناخت ...

بیشتر بخوانید »